40 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക്‌ കുറയും

40 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക്‌ കുറയും

ഇന്ത്യയിൽ 40 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് കുറയും. ശനിയാഴ്ച ചേര്‍ന്ന ജിഎസ്ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗമാണ്‌ നിരക്ക്‌ കുറക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തത്‌. 26 ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി 18-ല്‍ നിന്ന് 12 ശതമാനമോ അഞ്ചും ശതമാനമോ ആയി കുറയും. ഏഴ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് 28-ല്‍ നിന്ന് 18 ആകും. അതേസമയം, പ്രളയത്തെ തുടർന്നു കേരളത്തിനായി പ്രത്യേക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായില്ല. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തീരുമാനമറിയിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണിത്. അടുത്ത യോഗത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കുമെന്നു ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞു.


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air