ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേള നവംബർ ഒന്നിന് തുടങ്ങുന്നു

ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേള നവംബർ ഒന്നിന് തുടങ്ങുന്നു

ഷാർജ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തക മേളയുടെ മുപ്പത്തി ആറാം പതിപ്പിന് നവംബർ ഒന്നിന് തുടക്കമാകുന്നു
എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരും അരുന്ധതി റോയിയും ഉൾപ്പെടെ പ്രഗത്ഭരുടെ നിര തന്നെ ഇക്കുറി ഷാർജയിൽ എത്തുന്നു. വാർത്ത കേൾക്കാം

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air