ദേശീയ ദിനാഘോഷം; ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി

ദേശീയ ദിനാഘോഷം; ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ രാജ്യമെങ്ങും ആരംഭിച്ചു.7 എമിറേറ്റുകളും ഒരുമിച്ച് രാജ്യത്തിനായി ആദരമർപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഓരോ ദേശീയ ദിനത്തിന്റെയും പ്രത്യേകത.

      


 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air