ഒബാമ യുഗത്തിന് തിരശീല താഴുന്നു-11th JAN Sp.news-fazlu

ഒബാമ യുഗത്തിന് തിരശീല താഴുന്നു, ഇനി ട്രംപിന്റെ സമയം.
പോകൂന്നതിനു മുമ്പേ ഒബാമക്ക് പറയാൻ ഉള്ളത്.
ജനുവരി പതിനൊന്നിന് ഹിറ്റ് എഫ് എം റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് കേൾക്കാം
      

 
GET IN TOUCH
SELECT STATION
on air